Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Informatiseringsdomein

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
I-domein totaal, Werkplekdiensten, Toegangsdiensten, Applicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten, Connectdiensten, Datacenterdiensten, Webdiensten, Inkoop, Informatiebeveiliging, Architectuur, Iv Ontwikkeling, Iv Competenties, Iv Governance, Overig
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Checkbox
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
A
Connectdiensten  +
Overig  +
I-domein totaal  +
I-domein totaal  +
I-domein totaal  +
B
I-domein totaal  +
Overig  +
Applicatiediensten  +
Gegevensdiensten  +
Toegangsdiensten  +
Applicatiediensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +
Connectdiensten  +
Connectdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Iv Governance  +
C
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Toegangsdiensten  +
D
Toegangsdiensten  +
Toegangsdiensten  +
Toegangsdiensten  +
Werkplekdiensten  +
Applicatiediensten  +
Werkplekdiensten  +
Werkplekdiensten  +
Werkplekdiensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Connectdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +, Webdiensten  +
Applicatiediensten  +, Webdiensten  +
Applicatiediensten  +, Webdiensten  +
Applicatiediensten  +, Webdiensten  +
Documentdiensten  +
Werkplekdiensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Webdiensten  +
Werkplekdiensten  +
Applicatiediensten  +
Werkplekdiensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +
Documentdiensten  +
Toegangsdiensten  +
Connectdiensten  +
Connectdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Connectdiensten  +
Connectdiensten  +
Connectdiensten  +
Documentdiensten  +
Applicatiediensten  +
Documentdiensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +
Toegangsdiensten  +
E
Documentdiensten  +
Toegangsdiensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Datacenterdiensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +, Connectdiensten  +, Datacenterdiensten  +, ,
Werkplekdiensten  +
Werkplekdiensten  +
Applicatiediensten  +, Connectdiensten  +, Datacenterdiensten  +, ,
Toegangsdiensten  +
Toegangsdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +, Toegangsdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +
Toegangsdiensten  +
Connectdiensten  +
Toegangsdiensten  +
F
Applicatiediensten  +
G
Applicatiediensten  +
Connectdiensten  +
H
Connectdiensten  +
Iv Ontwikkeling  +
Gegevensdiensten  +
I
Informatiebeveiliging  +
Informatiebeveiliging  +
Informatiebeveiliging  +
Applicatiediensten  +
Iv Ontwikkeling  +
Connectdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Overig  +
Applicatiediensten  +
J
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
K
L
Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +
M
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +
N
I-domein totaal  +
I-domein totaal  +
Toegangsdiensten  +
Applicatiediensten  +
Connectdiensten  +
Toegangsdiensten  +
O
Connectdiensten  +
Documentdiensten  +
Datacenterdiensten  +
Connectdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +
Gegevensdiensten  +
P
Applicatiediensten  +
Documentdiensten  +
Documentdiensten  +
Documentdiensten  +
Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Toegangsdiensten  +
Applicatiediensten  +
Overig  +
Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
I-domein totaal  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
R
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Applicatiediensten  +
Toegangsdiensten  +
Applicatiediensten  +
Connectdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Applicatiediensten  +
Documentdiensten  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).

{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "I-domein totaal",
      "Werkplekdiensten",
      "Toegangsdiensten",
      "Applicatiediensten",
      "Documentdiensten",
      "Gegevensdiensten",
      "Connectdiensten",
      "Datacenterdiensten",
      "Webdiensten",
      "Inkoop",
      "Informatiebeveiliging",
      "Architectuur",
      "Iv Ontwikkeling",
      "Iv Competenties",
      "Iv Governance",
      "Overig"
    ]
  }
}
EAR Online