Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Informatiseringsdomein

Kennismodel Kennismodel EAR
Type String
Geldige waarden I-domein totaal, Werkplekdiensten, Toegangsdiensten, Applicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten, Connectdiensten, Datacenterdiensten, Webdiensten, Inkoop, Informatiebeveiliging, Architectuur, Iv Ontwikkeling, Iv Competenties, Iv Governance, Overig
Meerdere waarden toegestaan Ja
Weergave op invulformulieren Checkbox
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Informatiseringsdomein" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk +Inkoop  +
Algemene kaders consolidatie datacenters +Datacenterdiensten  +
Aquo standaard +Connectdiensten  +
ArchiMate +Overig  +
Archiefbesluit 1995 +I-domein totaal  +
Archiefregeling +I-domein totaal  +
Archiefwet 1995 +I-domein totaal  +
B
BIR 2012 +I-domein totaal  +
BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst +Informatiebeveiliging  +
BISL & ASL +Overig  +
BPM +Applicatiediensten  +
BRT - Basisregistratie Topografie +Gegevensdiensten  +
BSN Beheervoorziening +Gegevensdiensten  +
BWB +Applicatiediensten  +
BYOD: Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken +Werkplekdiensten  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Inkomen +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Kadaster +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Ondergrond +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Personen +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Voertuigen +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken +Gegevensdiensten  +
Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen +Gegevensdiensten  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) +Gegevensdiensten  +
Beleidskader samenwerkfunctionaliteit +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +
Berichtenbox bedrijven +Connectdiensten  +
Berichtenbox burgers +Connectdiensten  +
Besluit Archiefoverdrachten Rijksadministratie +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Besluit IVR 1990 +Iv Governance  +
Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI) +Informatiebeveiliging  +
Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR) +I-domein totaal  +
C
CDC: Beschikkingsmacht +Datacenterdiensten  +
CDC: Koppelvlakken +Datacenterdiensten  +
CDC: continuiteit DC-voorziening +Datacenterdiensten  +
CDC: dienstverlening housing +Datacenterdiensten  +
CDC: duurzaamheid +Datacenterdiensten  +
CDC: informatiebeveiliging +Datacenterdiensten  +
CDC: schaalbaarheid +Datacenterdiensten  +
CIO stelsel Rijk - inrichting +Iv Governance  +
Card Management System +Toegangsdiensten  +
D
DAT: HRM bron voor IAM +Toegangsdiensten  +
DAT: Herleidbaarheid tot verantwoordelijke +Toegangsdiensten  +
DAT: Inzagerecht RIdM +Toegangsdiensten  +
DAT: Toegang Rijksvoorzieningen vereist RIdM-registratie +Toegangsdiensten  +
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerker +Toegangsdiensten  +
DAT: registratie van werkrelaties +Toegangsdiensten  +
DAT:RIdM borgt privacy +Toegangsdiensten  +
DKIM +Werkplekdiensten  +
DNSSEC +Applicatiediensten  +
DWR Client Mobiele telefoon (OT2010) +Werkplekdiensten  +
DWR Client Mobile ICT werkplek +Werkplekdiensten  +
DWR Client Smartphone +Werkplekdiensten  +
DWR Functionele Doelarchitectuur +Werkplekdiensten  +
DWR Office - basis +Applicatiediensten  +
DWR Office - plus +Applicatiediensten  +
DWR Rijks DNS +Connectdiensten  +
DWR Rijksdirectory +Gegevensdiensten  +
DWR Rijksportaal +Gegevensdiensten  +, Webdiensten  +
DWR Rijksportaal CIS +Applicatiediensten  +, Webdiensten  +
DWR Samenwerking SWF +Applicatiediensten  +, Webdiensten  +
DWR Sjablonen +Documentdiensten  +
DWR Toetsingskader +Werkplekdiensten  +
DWR Zoeken +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Webdiensten  +
DWR vaste telefonie +Werkplekdiensten  +
DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionalitei +Werkplekdiensten  +
DWR-G +Werkplekdiensten  +
DWR-Zoeken (Programma van eisen) +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: Doel zoekdienst +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: bronnen voor autorisatie en authenticatie +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: eigenaarschap beheer +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: eisen +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: gebruiker +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: kwaliteit +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: standaardkoppelvlakken +Applicatiediensten  +, Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: toekomst en kosten +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: vindbaarheid +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
DWR-Zoeken: wijze van aansluiting +Documentdiensten  +, Gegevensdiensten  +
Datacenter BD +Datacenterdiensten  +
Datacenter Haagse Kern Km +Datacenterdiensten  +
Datacenter Noord +Datacenterdiensten  +
Datacenter RWS/DJI +Datacenterdiensten  +
Datacenter Staatsgeheim +Datacenterdiensten  +
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin +Documentdiensten  +
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring +Documentdiensten  +
DiDu: Ieder record heeft een unieke bron +Documentdiensten  +
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd +Documentdiensten  +
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers +Documentdiensten  +
DiDu: Records zijn beveiligd +Documentdiensten  +
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden +Documentdiensten  +
DiDu: Records zijn openbaar +Documentdiensten  +
DiDu: Rijksbreed informatie delen +Documentdiensten  +
DigID +Toegangsdiensten  +
DigiKoppeling Standaard +Connectdiensten  +
DigiLevering +Connectdiensten  +
DigiMelding +Gegevensdiensten  +
Diginetwerk +Connectdiensten  +
Doc-Direct +Documentdiensten  +
Document generator +Applicatiediensten  +
Documenttypen (NEN 2084) +Documentdiensten  +
EAR Online