Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:ID

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

Deze verplichte eigenschap wordt gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie of een verkorte naam. Bij queries of overzichten kan er voor worden gekozen om in plaats van de soms lange paginanaam, gebruik te maken van deze eigenschap. Door toepassing van het statement "format=template" kan dit (grotendeels) naar wens worden ingericht. Conventies:

  • Bij een korte paginannaam is de ID gelijk aan de naam van het element (de pagina).
  • De ID heeft betekenis en wordt zo gekozen dat ze kort en afdoende verklarend is.
  • Het eerste karakter van de ID is altijd gelijk aan het eerste karakter van het element (de pagina). (voorkomt dat bij gebruik van "format=category", de ID onder een verkeerde letter wordt geplaatst).

In gebruik bij

Alle elementen.

Afstemming NORA

NORA gebruikt deze eigenschap eveneens om een object te identificeren. Binnen NORA is geen conventie beschreven.

Showing 428 pages using this property.
A
Consolidatie datacenters Kaders  +
ArchiMate  +
Archiefbesluit 1995  +
Archiefregeling  +
Archiefwet 1995  +
Architectuurgids SSA  +
B
BIR - Operationele Handreiking 1.0  +
BIR - Quick Scan  +
BIR  +
BIR comply or explain procedure  +
Baseline Infomatiebeveiliging Rijksdienst  +
BISL & ASL  +
BPM  +
Basisregistratie Topografie (BRT)  +
BSN Beheervoorziening  +
BSN Burgerservicenummer  +
Juriconnect BWB  +
BYOD-Rijksbrede beleidskaders apparaatonafhankelijk werken  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid de 7 normen  +
Basisregistratie Inkomen  +
Basisregistratie Kadaster  +
Basisregistratie Ondergrond  +
Basisregistratie Personen  +
Basisregistratie Voertuigen  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  +
Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen  +
Samenwerkfunctionaliteit (Beleidskader)  +
Berichtenbox bedrijven  +
Berichtenbox burgers  +
IVR 1990  +
Kwaliteit Rijksoverheidswebsites (Besluit)  +
BVR - Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst  +
C
CIO stelsel Rijk, inrichting  +
Generiek Card Management System (G-CMS)  +
D
DKIM  +
DNSSEC  +
DWR Client Afdrukdiensten  +
DWR Client Mobiele telefoon (OT2010)  +
DWR Client Mobile ICT werkplek  +
DWR Client Smartphone  +
DWR (functionele doelarchitectuur)  +
DWR Office - basis  +
DWR Office - plus  +
DWR Rijks DNS  +
DWR Rijksdirectory  +
Rijksportaal  +
CIS (Content Information System)  +
Interne Samenwerkfunctionaliteit  +
Samenwerkfunctionaliteit Extern  +
DWR Sjablonen  +
DWR Toetsingskader  +
Zoek en vind  +
DWR vaste telefonie  +
DWR Geheime informatie  +
DWR-Zoeken (Programma van eisen)  +
DWR-Zoeken05  +
DWR-Zoeken02  +
DWR-Zoeken04  +
DWR-Zoeken06  +
Datacenter Belastingdienst  +
Datacenter Kerndepartementen Haagse Kern  +
Datacenter Noord  +
Datacenter Rijkswaterstaat-Dienst Justitiele Inrichtingen  +
Datacenter Staatsgeheim  +
DigID  +
Digikoppeling  +
DigiLevering  +
DigiMelding  +
Digipoort  +
Digikoppeling (OIN-diensten)  +
Diginetwerk  +
Directie I-Rijk, inrichting  +
Doc-Direct  +
Document generator  +
DWR-Zoeken (doelarchitectuur)  +
Digitale Duurzaamheid (doelarchitectuur)  +
Toegang (Doelarchitectuur)  +
E
eDepot  +
E-Herkenning  +
eSWF  +
E-portfolio  +
ECLI  +
eID  +
EIF 2.0  +
EML_NL  +
Eindbeeld RIdM  +
Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten  +
Enterprise Architectuur Rijksdienst Online  +
F
Facilitair management Informatie Systeem/ FMIS  +
Gesloten Rijkscloud (functionele doelarchitectuur)  +
G
GIETA: Generieke I Toets & Advies (nota)  +
GIETA: Module I-dienst  +
GRC06  +
GWR Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid  +
Gebouwgebonden I-diensten  +
Gebouwgebonden installaties  +
Gebouwgebonden netwerkvoorzieningen  +
Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving  +
GIETA: Module functioneel  +
GEO-standaarden  +
H
HR Metadata  +
Haagse Mail Relay  +
Handboek Portfoliomanagement Rijk (projecten > 5 miljoen)  +
Handelsregister  +
App ontwikkeling - handreiking  +
Hervormingsagenda Rijksdienst  +
I
I-Standaardisatieproces Rijksdienst  +
Informatiefabriek Rijk (iAtlaspagina's)  +
ICT gebouwenbeheer  +
Rijks ICT-dashboard  +
IDWOR  +
IFC  +
IP6-IP4  +
Internet Spiegel  +
J
JCDR  +
JPEG  +
K
Kabinetsreactie op WRR-rapport iOverheid  +
Kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten  +
Cloud strategie (Kamerbrief)  +
Informatiseringstrategie Rijk (Kamerbrief)  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie bijlage: Essentiele situaties en competenties  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie deel 2  +
L
Landelijke voorziening BAG  +
Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond  +
Landelijke voorziening WOZ  +
M
MARIJ  +
Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksdienst  +
MijnOverheid  +
N
ISO 27001  +
ISO 27002  +
Normenkader Infrastructuur Logische Toegang  +
NORA  +
NORA 3.0 katern Strategie  +
NTA 9040  +
NoodCommunicatie Voorziening  +
Normenkader Rijkspas 8  +
Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving  +
O
OAI-PMH  +
ODF  +
ON 2013  +
OT2010  +
OWMS  +
Ondernemersplein  +
Ondernemingsdossier  +
Overheid.nl  +
Stelsel Basisregistraties (overzichtsplaat)  +
P
P-Direkt  +
PDF/A-1  +
PDF/A-2  +
PDFv1.7  +
PDOK  +
PIA - Privacy Impact Assessment (toetsmodel)  +
PKI Overheid  +
PNG  +
PRINCE2®  +
Parlement  +
Platform Rijksoverheid. Online  +
Rijks Application Store (RAS) position paper  +
Productcatalogus ManiFestGroep  +
DWR-Archief (Projectstartarchitectuur)  +
Uitwisseling van persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie (Protocol)  +
R
Rijks Application Store  +
RAS12  +
RAS06  +
RAS04  +
Rijks Identificatie Nummer  +
RIS-IBOS  +
Regeerakkoord Rutte II  +
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel  +
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel  +
DWR - toepassing van tactische regie op DWR  +
Richtlijn metagegevens overheid  +
Richtlijn metagegevens overheid: Toelichting  +
Rijk verantwoord 2009  +
Rijks Application Store (RAS)  +
Rijks Document Management System  +
Rijks ICT dashboard  +
Rijks Incasso Systeem  +
Rijks adressen gids  +
Rijkshuisstijl  +
Rijksmarktplaats  +
Rijksoverheid.nl  +
Rijkspas fysiek  +
Rijkspas plateau 3  +
Rijksregister Generieke I-diensten  +
Rijksregister I-standaarden  +
S
SAML  +
SEPA  +
SETU  +
SIKB0101  +
SIKB0102  +
SKOS  +
SPF  +
STOSAG  +
Samenwerkende Catalogi  +
I-Standaardisatieproces Rijksdienst (Schema)  +
Single Sign On  +
I-Standaard Rijksdienst (sjabloon aanvraagformulier)  +
Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk  +
StUF  +
Stelselcatalogus  +
Streefbeeld TPAW 2015  +
T
TLS  +
Taken en organisatie centrale overheid  +
TOGAF  +
TenderNed  +
Webrichtlijnen versie 2 (toepassingskader)  +
Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid  +
Tool Functiegebouw Rijk  +
EID-Stelsel en DigiD-kaart (Tweedekamerbrief)  +
U
V
VISI  +
Vernieuwing Rijksdienst (nota)  +
EIS-uitbreiding fase 1 (verslag)  +
Visie Informatiebeveiliging  +
Visiebrief Digitale Overheid 2017  +
W
WDO Datamodel  +
WPA2 Enterprise  +
Webrichtlijnen  +
Webrichtlijnen: toelichting op toepassingskader (Kamerstuk)  +
compliancy register websites Rijksoverheid  +
Wbp - Wet Bescherming Persoonsgegevens  +
Wet ComputerCriminaliteit  +
Webv - Wet elektronisch bestuurlijk verkeer  +
Weh - Wet elektronische handtekeningen  +
Wob - Wet openbaarheid van bestuur  +
X
XBRL en Dimensions  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.