Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:ID

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

Deze verplichte eigenschap wordt gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie of een verkorte naam. Bij queries of overzichten kan er voor worden gekozen om in plaats van de soms lange paginanaam, gebruik te maken van deze eigenschap. Door toepassing van het statement "format=template" kan dit (grotendeels) naar wens worden ingericht. Conventies:

  • Bij een korte paginannaam is de ID gelijk aan de naam van het element (de pagina).
  • De ID heeft betekenis en wordt zo gekozen dat ze kort en afdoende verklarend is.
  • Het eerste karakter van de ID is altijd gelijk aan het eerste karakter van het element (de pagina). (voorkomt dat bij gebruik van "format=category", de ID onder een verkeerde letter wordt geplaatst).

In gebruik bij

Alle elementen.

Afstemming NORA

NORA gebruikt deze eigenschap eveneens om een object te identificeren. Binnen NORA is geen conventie beschreven.

Showing 250 pages using this property.
A
Consolidatie datacenters Kaders  +
ArchiMate  +
Archiefbesluit 1995  +
Archiefregeling  +
Archiefwet 1995  +
Architectuurgids SSA  +
B
BIR - Operationele Handreiking 1.0  +
BIR - Quick Scan  +
BIR  +
BIR comply or explain procedure  +
Baseline Infomatiebeveiliging Rijksdienst  +
BISL & ASL  +
BPM  +
Basisregistratie Topografie (BRT)  +
BSN Beheervoorziening  +
BSN Burgerservicenummer  +
Juriconnect BWB  +
BYOD-Rijksbrede beleidskaders apparaatonafhankelijk werken  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid de 7 normen  +
Basisregistratie Inkomen  +
Basisregistratie Kadaster  +
Basisregistratie Ondergrond  +
Basisregistratie Personen  +
Basisregistratie Voertuigen  +
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  +
Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen  +
Samenwerkfunctionaliteit (Beleidskader)  +
Berichtenbox bedrijven  +
Berichtenbox burgers  +
IVR 1990  +
Kwaliteit Rijksoverheidswebsites (Besluit)  +
BVR - Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst  +
C
CIO stelsel Rijk, inrichting  +
Generiek Card Management System (G-CMS)  +
D
DKIM  +
DNSSEC  +
DWR Client Afdrukdiensten  +
DWR Client Mobiele telefoon (OT2010)  +
DWR Client Mobile ICT werkplek  +
DWR Client Smartphone  +
DWR (functionele doelarchitectuur)  +
DWR Office - basis  +
DWR Office - plus  +
DWR Rijks DNS  +
DWR Rijksdirectory  +
Rijksportaal  +
CIS (Content Information System)  +
Interne Samenwerkfunctionaliteit  +
Samenwerkfunctionaliteit Extern  +
DWR Sjablonen  +
DWR Toetsingskader  +
Zoek en vind  +
DWR vaste telefonie  +
DWR Geheime informatie  +
DWR-Zoeken (Programma van eisen)  +
DWR-Zoeken05  +
DWR-Zoeken02  +
DWR-Zoeken04  +
DWR-Zoeken06  +
Datacenter Belastingdienst  +
Datacenter Kerndepartementen Haagse Kern  +
Datacenter Noord  +
Datacenter Rijkswaterstaat-Dienst Justitiele Inrichtingen  +
Datacenter Staatsgeheim  +
DigID  +
Digikoppeling  +
DigiLevering  +
DigiMelding  +
Digipoort  +
Digikoppeling (OIN-diensten)  +
Diginetwerk  +
Directie I-Rijk, inrichting  +
Doc-Direct  +
Document generator  +
DWR-Zoeken (doelarchitectuur)  +
Digitale Duurzaamheid (doelarchitectuur)  +
Toegang (Doelarchitectuur)  +
E
eDepot  +
E-Herkenning  +
eSWF  +
E-portfolio  +
ECLI  +
eID  +
EIF 2.0  +
EML_NL  +
Eindbeeld RIdM  +
Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten  +
Enterprise Architectuur Rijksdienst Online  +
F
Facilitair management Informatie Systeem/ FMIS  +
Gesloten Rijkscloud (functionele doelarchitectuur)  +
G
GIETA: Generieke I Toets & Advies (nota)  +
GIETA: Module I-dienst  +
GRC06  +
GWR Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid  +
Gebouwgebonden I-diensten  +
Gebouwgebonden installaties  +
Gebouwgebonden netwerkvoorzieningen  +
Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving  +
GIETA: Module functioneel  +
GEO-standaarden  +
H
HR Metadata  +
Haagse Mail Relay  +
Handboek Portfoliomanagement Rijk (projecten > 5 miljoen)  +
Handelsregister  +
App ontwikkeling - handreiking  +
Hervormingsagenda Rijksdienst  +
I
I-Standaardisatieproces Rijksdienst  +
Informatiefabriek Rijk (iAtlaspagina's)  +
ICT gebouwenbeheer  +
Rijks ICT-dashboard  +
IDWOR  +
IFC  +
IP6-IP4  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.