Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Externe informatie (t)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Tekstveld voor lange URL's tussen blokhaken
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 73 pages using this property.
A
[[media:Aanbodstructurering Definitief.pdf | Document Aanbodstructurering]]  +
[http://www.noraonline.nl/wiki/Afnemer NORA 3.0 definitie]  +
*[[media:09._Algemene_kaders_consolidatie_datacenters_Rijk_2012-04-03_v1.0.pdf | Document Consolidatie Datacenters Rijk]] *[https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/ICCIO/ICCIO%20Documenten/02.%20Vergaderstukken%202015/20150311/2.b%20Leidraad%20beveiligingseisen%20en%20accreditatieproces%20ODC's_versie%201.0.pdf Leidraad Datacenters Staatsgeheim (via Rijksportaal)]   +
B
<strong>BIR2017</strong> *De BIR2017 is beschikbaar via het Rijksportaal *[[Media:BIR2017-FAQs.pdf | Veel gestelde vragen over BIR2017]] *[[Media:BIR2017-transitieplan.pdf | BIR2017 transitieplan - Van BIR:2012 naar BIR2017]] *[[Media:Quickscan BIR2017 versie 1.pdf | BIR2017 Quickscan]] <br> <strong>BIR:2012</strong> *De BIR2012 is beschikbaar via het Rijksportaal *[[Media:04. B QuickScan BIR 20140121 v10-1-.pdf | BIR2012 Quick Scan]] *[[Media:BIR Operationele Handreiking v1 0.pdf | BIR Operationele handreiking]] *[[Media:04. A BIR explainprocedure 1.0 voor ICCIO-1-.pdf | BIR Comply or Explain procedure]]  +
[https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/kaders/artikelen/rijksbreed-bedrijfsvoeringsbeleid/facilitair-en-huisvestingsbeleid/beleidsontwikkeling-faciliteiten-en-huisvesting/tpaw-bytes-bring-your-own-device.html Documentatie rond BYOD (via Rijksportaal)]  +
*[[Media:Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid de 7 normen versie 1.1.pdf | Baseline: de 7 normen versie 1.1]] *[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisinformatiehuishouding/cisbaseline_informatiehuishouding Documentatie op Rijksweb] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29362-156.html kamerstuk 29362-156]   +
[[Media:Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid de 7 normen versie 1.1.pdf]]  +
[http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/over-de-e-overheid/basisinfrastructuur-i-nup]  +
[[media:Beleidskader samenwerkfunctionaliteit - Definitief2.pdf | Document beleidskader SWF]]  +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0004976/geldigheidsdatum_25-11-2013 Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR 1990)]  +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0033507 Besluit VIR-BI]  +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0033512 Tekst Beveiligingsvoorschrift Rijk]  +
C
*[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisgovernance/cisinrichting_cio_stelsel___rol_departementale_cio Toelichting op Rijksportaal] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-135.html kamerstuk 26643-135] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-172.html kamerstuk 26643-172] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-156.html kamerstuk 26643-156] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-121 kamerstuk 26643-121] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1 kamerstuk 26643-282-n1] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33326-13.html kamerstuk 33326-13] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-21178.html staatscourant 2015-21178]   +
[https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/cru/VerminderingRijksinkooppuntenenVraagbundeling/Achtergrondinformatie/20100726%20Handboek%20voorstudie%20categoriemanagement.pdf Definitie op Rijksweb (alleen toegankelijk voor Rijksambtenaren)]  +
D
[[media:Functionele doelarchitectuur DWR - Definitief.pdf | Document Functionele Doelarchitectuur DWR]]  +
[[Media:Toetsingskader DWR - Definitief.pdf | Document Toetsingskader DWR]]  +
[[Media:Programma van eisen DWR-Zoeken - Definitief.pdf]]  +
[http://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader NORA Begrippenkader]  +
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-121.html kamerstuk 26643-121] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128]   +
*[[media:Doelarchitectuur DWR-Zoeken - Definitief.pdf | Document Doelarchitectuur DWR Zoeken]] *[[Media:Programma van eisen DWR-Zoeken - Definitief.pdf | Document Programma van Eisen DWR Zoeken]]   +
[[Media:Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (v1.0).pdf| Document Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid]]  +
[[media:Doelarchitectuur Toegang - Definitief.pdf | Document Doelarchitectuur Toegang]]  +
E
[[Media:Agp 4e- Eindbeeld RIdM.pdf | Eindbeeld RIdM]]  +
*[http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tcict#TitleLink4 Webpagina van de Tijdelijke Commissie ICT] *[http://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/33326-5-Eindrapport_tcm181-239826.pdf Document Eindrapport] *[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjr6npzs31x7 Kabinetsreactie op het Eindrapport]   +
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[[Welkom op de kennisbank van de Enterprise Architectuur Rijksdienst | EAR online]] *[https://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora Website Digitale overheid - NORA] *[http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online NORA online]   +
F
*[[media:Functionele Doelarchitectuur GRC - Definitief.pdf | Document doelarchitectuur GRC]] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-179.html Kamerbrief cloud computing-strategie en cloud first-strategie (kamerstuk 26643-179)] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-157.html Motie van der Burg (kamerstuk 26643-157)]   +
G
*[[Media: Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid 2 0 def pdf.pdf | Document Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid 2.0]] *[http://www.nationaalarchief.nl/actueel/nieuws/generiek-waarderingsmodel-zorgdragers-vervolgopdracht-expertteam Meer informatie bij Nationaal Archief]   +
H
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26643/kst-26643-148?resultIndex=254&sorttype=1&sortorder=8 kamerstuk 26643-148] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-172.html kamerstuk 26643-172] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26643/kst-26643-211?resultIndex=234&sorttype=1&sortorder=4 kamerstuk 26643-211] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1 kamerstuk 26643-282-n1] *[https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/kaders/artikelen/rijksbreed-bedrijfsvoeringsbeleid/ict-beleid-en-informatiehuishouding/beleidskaders-informatisering/handboek-portfoliomanagement-rijk.html Document handboek PFM (via Rijksportaal)]   +
*[[media:20200225 Handreiking App Ontwikkeling en Beheer 3.0 Def-versie inclusief poster.pdf | Handreiking mobiele app ontwikkeling en beheer]] *[[media:20200225 Handreiking App Ontwikkeling en Beheer 3.0 poster.pdf | Overzichtelijke poster bij de handreiking]]   +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-119.html kamerstuk 31490-119]  +
I
[[Media:08._C_I-standaardisatieproces_Rijksdienst_bijlage_1.pdf]]  +
[[media:131209_Hillenaar_(CIO_Rijk)_iAtlaspaginas_Informatiefabriek_iRijk_(v1.0)_FINAL.pdf | Afgevoerde (verouderde) versie i-Atlas]]  +
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html kamerstuk 26643-216] *[[Rijks ICT Dashboard | Beschrijving van de bouwsteen op EAR online]] *[https://www.rijksictdashboard.nl/ Website Rijks ICT-dashboard]   +
[https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/kaders/artikelen/rijksbreed-bedrijfsvoeringsbeleid/ict-beleid-en-informatiehuishouding/beleidskaders-informatisering/normenkaders-idwor.html Informatie en documentatie via Rijksportaal]  +
*[http://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader NORA Begrippenkader]   +
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrastructuur Infrastructuur op wikipedia]  +
K
*[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjr6npzs31x7] *[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjr6npzs31x7#p2]   +
[http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/20/kamerbrief-over-cloud-computing.html]  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html kamerstuk 26643-216]  +
*[https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/mijn-loopbaan/kwaliteitsraamwerk-informatievoorziening-kwiv-test Documentatie Kwaliteitsraamwerk] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html kamerstuk 26643-216] *[http://e-cf.nl/over-e-cf/ European-e-Competence-Framework-3.0]   +
[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisprofessionalisering__internationaal___markt/ciskwaliteitsframework_voor_de_i_v__functie]  +
N
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[https://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora NORA Algemene landingspagina's met bestuurlijk perspectief] *[http://www.noraonline.nl NORA wiki met uitgebreide info voor inhoudelijk geïnteresseerden] *[http://noraonline.nl/images/noraonline/2/21/NORA_3_0_katern_Strategie.pdf NORA Strategisch katern]   +
[http://noraonline.nl/images/noraonline/2/21/NORA_3_0_katern_Strategie.pdf]  +
[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisarchitectuur_1/cisnormenkaders_rijkspas_1 Documentatie Normenkader Rijkspas (via Rijksportaal)]  +
[http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/13/kabinet-wil-vrijheid-en-veiligheid-in-de-digitale-samenleving-versterken.html Notitie Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving]  +
O
[http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelselthemas/verbindingen/verbindingen-tussen-basisregistraties Interactieve overzichtsplaat stelsel van basisregistraties]  +
P
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1.html Kamerstuk 26643-282-n1 inzake Toetsmodel PIA] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-252629.pdf Toetsmodel PIA Rijksdienst] *[https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling rijksdienst (PIA)] (29-09-2017)   +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-54.html Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst]  +
[[media:DWR-Archief_-_Project_Start_Architectuur_v1.0.pdf | Document PSA DWR-archief]]  +
[http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014D28209&did=2014D28209 kamerstuk 2014D28209]  +
R
[http://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord.html Regeerakkoord Rutte II]  +
[[media:Besturingsmodel Regie en Sourcing - Definitief.pdf | Document Besturingsmodel Regie en Sourcing]]  +
*[[Media: Referentiemodel tactische regie - Definitief.pdf | Document Referentiemodel tactische regie]] *[[media:Toepassing tactische regie op DWR - Definitief (2).pdf | Document Toepassing tactische regie op DWR]]   +
[[media:Toepassing tactische regie op DWR - Definitief (2).pdf | Document Toepassing tactische regie op DWR]]  +
[http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/metadata Documentatie via website Nationaal Archief]  +
[http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/metadata]  +
[http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2010/05/Rijk_verantwoord_2009]  +
*[[Media:140501 Position Paper RAS - Definitief.pdf | Document Position paper RAS]] *[[Media:140501 Doelarchitectuur RAS - Definitief.pdf | Document Doelarchitectuur RAS]]   +
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html Kamerbrief kst-26643-216]   +
*[[Totaal overzicht Generieke I-diensten Rijksdienst | Rijksregister vastgestelde I-diensten (bouwstenen)]] *[[GIETA: Generieke I Toets & Advies (nota) | Zie ook informatie over GIETA (Generieke I Toets en Advies)]] *[https://www.digitaleoverheid.nl/gdi Zie ook website Generieke Digitale Infrastructuur]   +
*[[Totaal overzicht Standaarden Rijksdienst | Rijksregister vastgestelde standaarden]] *[[Media:08. C I-standaardisatieproces Rijksdienst bijlage 1.pdf | Procedure standaardisatie bij het Rijk]] *[[media:08._C_schema_I-Standaardisatieproces_Rijksdienst_bijlage_3.pdf | Grafisch schema standaardisatieproces Rijk]] *[[media:08._C_Sjabloon_aanvraagformulier_I-standaard_Rijksdienst.pdf | Aanvraagformulier voor aandragen van een i-Standaard Rijksdienst]] *[https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/kaders/artikelen/rijksbreed-bedrijfsvoeringsbeleid/ict-beleid-en-informatiehuishouding/beleidskaders-informatisering/kaders-open-standaarden-en-rijksregister-i-standaarden.html Meer informatie op Rijksportaal] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-98.html kamerstuk 26643-98]   +
S
[[media:08._C_schema_I-Standaardisatieproces_Rijksdienst_bijlage_3.pdf]]  +
[[media:08._C_Sjabloon_aanvraagformulier_I-standaard_Rijksdienst.pdf]]  +
[[media:Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk - Definitief2.pdf | Document Afwegingskader sourcing ICT binnen het Rijk]]  +
[[media:Streefbeeld_TPAW_2015_versie_ICBR_251013_(2).pdf | Document Streefbeeld TPAW]]  +
T
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-283.html] *[http://www.webrichtlijnen.nl/]   +
[http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/metadata]  +
V
[https://www.kennisopenbaarbestuur.nl/documenten/rapporten/2007/09/01/nota-vernieuwing-rijksdienst Vernieuwing Rijksdienst]  +
[[media:Visie_IB_Rijksoverheid_1_maart_2011_def.pdf | Document Visie informatiebeveiliging Rijksdienst]]  +
*[http://wetten.overheid.nl/BWBR0022141 Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007] *[https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/kaders/artikelen/rijksbreed-bedrijfsvoeringsbeleid/ict-beleid-en-informatiehuishouding/beleidskaders-informatisering/besluit-voorschrift-informatiebeveiliging-rijksdienst-2007-vir.html Informatie en documentatie via Rijksportaal]   +
W
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-283.html]  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2000-302.html Tekst WBP]  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.