Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Beheerder

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Benoem de instantie die verantwoordelijk is voor het beheren
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Toelichtende omschrijving van de eigenschap

Deze eigenschap benoemt de instantie die verantwoordelijk is voor het beheren van het betreffende architectuurelement.

Showing 44 pages using this property.
A
The Open Group  +
B
BZK/DGOO  +
Juriconnect  +
C
D
IETF  +
IETF  +
E
Juriconnect  +
Kiesraad  +
G
Geonovum  +
I
buildingSMART  +
IETF  +
J
Juriconnect  +
ISO/IEC  +
M
Nationaal Archief  +
N
TBGI (Tactische Besturing Generieke ICT); Beheerorganisatie Rijkspas  +
EduStandaard  +
NEN  +
O
Open Archives Initiative  +
OASIS  +
ICTU / De werkmaatschappij BZK  +
P
NEN  +
ISO  +
ISO  +
ISO/IEC  +
Axelos  +
S
OASIS  +
European Payments Control  +
SETU  +
SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)  +
SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)  +
STOSAG/NVRD  +
VNG/KING  +
T
Internet Engineering Task Force (IETF)  +
The Open Group  +
V
CROW  +
W
Wereld Douane Organisatie en binnen Nederland het Nationaal Plaform DataModel (NPDM)  +
Logius  +
X
XBRL International  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.