Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Beheerder

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Benoem de instantie die verantwoordelijk is voor het beheren
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Toelichtende omschrijving van de eigenschap

Deze eigenschap benoemt de instantie die verantwoordelijk is voor het beheren van het betreffende architectuurelement.

Showing 20 pages using this property.
N
EduStandaard  +
NEN  +
O
Open Archives Initiative  +
OASIS  +
ICTU / De werkmaatschappij BZK  +
P
NEN  +
ISO  +
ISO  +
ISO/IEC  +
Axelos  +
S
OASIS  +
European Payments Control  +
SETU  +
SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)  +
SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)  +
STOSAG/NVRD  +
VNG/KING  +
T
Internet Engineering Task Force (IETF)  +
The Open Group  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.