Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 24 jun 2019 om 15:08 (Installed/upgraded by SmartCore)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR13
StellingDe Rijksdienst hanteert in haar informatiehuishouding een gemeenschappelijk begrippenkader.
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten, Gegevensdiensten
Toelichting rationaleDe Rijksdienst gebruikt evenals de andere bestuurslagen, een veelheid aan begrippen. Deze worden gebruikt binnen en gedeeld tussen bedrijfsprocesdomeinen en informatiseringsdomeinen (zie ook Inleiding Informatiseringsdomeinen Rijksdienst). Maar ook zijn veel begrippen binnen die domeinen nog tegenstrijdig of niet gedefinieerd. Om semantische spraakverwarring te voorkomen is een transparant gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst essentieel. Een dergelijk kader voorkomt spraakverwarring en vormt daarmee een belangrijk fundament voor goede samenwerking binnen en buiten de Rijksdienst. De Rijksdienst sluit daarmee tevens aan op het Nationaal Semantisch Vlak in het kader van Europese ontwikkelingen (meer daarover op NORA online, thema Semantiek.
Toelichting implicaties
  • De Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een gemeenschappelijk begrippenkader, dat recht doet aan de concerngedachte. Door het conformeren aan (de implicaties van) dit principe, wordt invulling gegeven aan opzet en onderhoud van het begrippenkader.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2015/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/26
Versiebeheer150526 - De rationale van dit principe is aangescherpt, waarbij tevens het verband wordt gelegd met nationale en Europese ontwikkelingen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader RijksdienstRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.