Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

De Rijksdienst in context: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

16 jul 2014

9 jul 2014

7 jul 2014

4 jul 2014

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:053 jul 2014 14:05EARbot overleg bijdragen 9.699 bytes +9.699 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} ==De Overheid== De overheid in Nederland kent verschillende bestuurslagen te weten een landelijke, een provinciale en ...'