Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

De Project Start Architectuur

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 9 jul 2014 om 17:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
in deze figuur wordt getoond hoe welke positie de project start architectuur heeft ten op zichte van architectuurdocumenten
PSA in relatie tot architectuur en op te lossen probleem


Wat is het?

Een Project Start Architectuur (PSA) is

 • Een heel concreet en doelgericht kader waarbinnen de ontwerpactiviteiten in projecten moeten worden uitgevoerd.
 • De vertaling van de algemene architectuurprincipes en -componenten naar project-specifieke richtlijnen.
 • De algemene architectuur toegesneden op de specifieke problematiek van het project. Een PSA geeft aan een project een concrete, relevante en praktisch realiseerbare scope mee, die past in het grotere geheel van de organisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met ketensamenwerking en interoperabiliteit.

De PSA wordt, aan het begin van een project, in samenwerking tussen de architecten en het projectteam gemaakt. Het is samen met het Plan van Aanpak het start document voor het project. Het is de werkafspraak tussen architect en project.

Bijgaande figuur toont de componenten die aan de basis staan van de PSA. Enerzijds is er de context, veelal een specifieke probleemsituatie met een beoogde oplossing ervoor. Aan de andere kant zijn er de referentie-architecturen – NORA en MARIJ – en een eventuele organisatie eigen architectuur (enterprise-architectuur, departementale architectuur).


Doelstellingen

De PSA is gericht op

 • het afbakenen van de oplossing;
 • het vereenvoudigen van de toepassing van de referentiearchitecturen NORA en MARIJ, en de Enterprise architectuur van de rijksdienst, de EAR, als opvolger van MARIJ) en departementale architecturen binnen projecten;
 • het bieden van een snelle start aan projecten.
 • er voor zorgen om bij nieuwe projecten de NORA-principes, kaders, richtlijnen, uitgangspunten, afspraken en principes op het niveau van de Rijksdienst waar mogelijk worden meegenomen. De PSA is een middel om er voor te zorgen dat dit onder architectuur gebeurt.


Waarom eigenlijk?

Aanleiding om te komen met een (sjabloon) PSA:

 • de wens van de departementen met de referentie-/enterprise-architectuur aan de slag te gaan en er mee te gaan; die wens werd al geuit bij het gereedkomen van MARIJ (besluit ICBR 2-10-2008);
 • de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aam de Tweede Kamer d.d. 26 juni 2008, waarin het kabinet verklaart, dat in elk nieuw groot project met een ICT-component (> 20 miljoen Euro) een PSA dient te worden opgesteld.

Zonder een gedeelde referentiekader ontwikkelt elk project haar eigen architectuur en blijft het risico dat dit leidt tot “eilandoplossingen”, of het nou gaat om producten, diensten, processen, applicaties of ICT.

Overigens is het sjabloon slechts een hulpmiddel. Sommige gebruikers vinden het gemakkelijk, omdat je bijvoorbeeld niets vergeet, andere hebben er niets mee!


Wat kun je er mee?

Het maken van een PSA voor een programma of project met gebruikmaking van een sjabloon PSA en met de juiste referentiekaders maakt het voor projecten mogelijk om oplossingen te ontwikkelen die aansluiten op en in om in interactie te kunnen treden met de omgeving.


Wat levert het op?

Een PSA heeft een grote toegevoegde waarde in termen van richting geven in complexe trajecten. Dit richting geven houdt in elk geval in dat:

 • een PSA voorafgaand aan het ontwerp van een oplossingsrichting geschreven moet zijn. De PSA duwt als het ware de oplossingsrichting de kant op die noodzakelijk is om een goede business en technische fit te krijgen.
 • een PSA de grote lijnen uitstippelt, zodat voor een breder publiek helder is wat de oplossingsrichting beoogt en waarom het een bepaalde kant opgaat.

Sinds 2009 is een MARIJ Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 (PDF-bestand, 111 kB) beschikbaar. Het is een cafetariamodel, d.w.z. dat je die zaken kunt gebruiken, selecteren die op jouw situatie van toepassing zijn. Op een later tijdstip is het PSA-sjabloon bij de ontwikkeling van MARIJ 2.0 nog aangepast mede vanwege het feit dat op dat moment een nieuwe versie van NORA was verschenen, echter deze versie is nooit formeel vastgelegd. Het MARIJ PSA-sjabloon is nog steeds bruikbaar en toepasbaar, maar behoeft door ontwikkelingen in de tijd aanpassing. Bij toepassing ervan is gebleken dat voor je het weet er al een oplossingsarchitectuur ligt. Ook is naar voren gekomen dat het aanbeveling verdient om als architect samen met andere disciplines tot een goede invulling te komen van het sjabloon. Nieuwe inzichten maken dat een PSA veel meer gezien moet worden als een richtinggevend document.

Kijk ook eens op http://noraonline.nl/wiki/PSA_%28Project_Startarchitectuur%29! De opstellers van de EAR hebben nieuwe inzichten over een PSA(-sjabloon) daar verwoord.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 jul 2014 om 17:12.