Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DAT: RIdM is service georiënteerd: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

5 feb 2015

  • huidigvorige 11:425 feb 2015 11:42EARbot overleg bijdragen 974 bytes +974 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Afgeleid principe|Status=Vastgesteld |ID=Toegang10 |Stelling=Het systeem RIdM is een samenhangend geheel van onafhankelijke herbruikbare serv...'