Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

CDC: Koppelvlakken

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID CDC05
Stelling De datacenters van de datacentervoorziening Rijk bieden de koppelvlakken naar andere overheidsorganisaties, burgers en bedrijven. De datacentervoorziening Rijk biedt als een eenheid gegevensdiensten op veilige wijze aan zowel publieke als private afnemers.
Informatiseringsdomein Datacenterdiensten
Toelichting rationale De datacenters zijn onderling verbonden door een glasvezelnetwerk dat voldoet aan de beveiligings- en performance-eisen. Via beveiligde koppelvlakken wordt verbinding gelegd van de datacentervoorziening naar een (rijks)overheidsnetwerk – tot nader orde de Haagse Ring - grote departementale netwerken4 en het internet. Partijen van buiten, zoals burgers en bedrijven, kunnen via deze beveiligde koppelvlakken toegang krijgen tot de dienstverlening vanuit de datacenters. Datacenters hebben een dienstenpakket dat voorziet in het bewerken en leveren van data aan afnemers binnen en buiten de overheid. Het gaat om gegevens met een vertrouwelijke status, die voldoende beveiligd aangeboden moeten worden.
Toelichting implicaties "De datacenters zijn onderling verbonden door een glasvezelnetwerk dat voldoet aan de beveiligings- en performance-eisen. Via beveiligde koppelvlakken wordt verbinding gelegd van de datacentervoorziening naar een (rijks)overheidsnetwerk – tot nader order de Haagse Ring - grote departementale netwerken en het internet. Partijen van buiten, zoals burgers en bedrijven, kunnen via deze beveiligde koppelvlakken toegang krijgen tot de dienstverlening vanuit de datacenters."
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/19
Datum-afgevoerd 2015/05/19
Versiebeheer 150519 - De stelling beschrijft wat Datacenter o.a. aan dienstverlening biedt. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
CDC: Koppelvlakken Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert CDC: Koppelvlakken
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert CDC: Koppelvlakken
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert CDC: Koppelvlakken
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert CDC: Koppelvlakken
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert CDC: Koppelvlakken
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: Koppelvlakken
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: Koppelvlakken
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: Koppelvlakken
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: Koppelvlakken
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert principe CDC: Koppelvlakken


EAR Online