Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Betere dienstverlening

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 24 jun 2019 om 15:07 (Installed/upgraded by SmartCore)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Doel.png
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.

Eigenschappen

IDRD03
StellingSnel, slagvaardig, gebruikersgericht en klantvriendelijk moet de beleving zijn van burgers en bedrijven bij de dienstverlening van de Rijksdienst.
Toelichting rationaleNederlanders zijn dienstverlening op hoog niveau gewend en meer en meer digitaal. Dat is het referentieniveau voor burgers en bedrijven in hun relatie met de rijksdienst. Men verwacht snelle en klantvriendelijke dienstverlening, waarbij gebruiksgemak voorop staat. Men wil niet van het kastje naar de muur gestuurd worden en geen onnodige bureaucratie en administratieve lasten ondervinden.

Uitgangspunten die Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties hierbij hebben vastgesteld:

  1. de vraag staat centraal
  2. snelle en zekere dienstverlening
  3. wij opereren als één overheid.
  4. eenmalige uitvraag gegevens
  5. transparant en aanspreekbaar
  6. efficiënt werken
Type uitspraakVertrekpunt
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Betere dienstverleningGeabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar (Basisprincipe)RealiseertBetere dienstverlening

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jul 2024 om 14:10.