Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Beleidsfuncties: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2019

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:043 jul 2014 14:04EARbot overleg bijdragen 1.194 bytes +1.194 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Element |Elementtype=Bedrijfsfunctie |Beschrijving=De beleidsfuncties hebben betrekking op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid, gericht op maat...'