Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

20 dec 2022

4 jul 2014

3 jul 2014

  • huidigvorige 14:033 jul 2014 14:03EARbot overleg bijdragen 5.519 bytes +5.519 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} Het <strong>bedrijfsfunctiemodel</strong> (zie figuur hiernaast) is een organisatie-onafhankelijke beschrijving van de...'