Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BIR comply or explain procedure

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID BIR comply or explain procedure
Beschrijving In 2012 is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) van kracht geworden. De Baseline gaat uit van een “comply or explain‐regiem”. Deze nota bevat een voorstel voor de explainprocedure voor de BIR.
Toelichting De nota omvat zowel de explainprocedure voor de departementen (specifieke voorzieningen) als de explainprocedure voor Shared Service Organisaties (generieke of gemeenschappelijke voorzieningen).
Publicatiedatum 2014/01/07
Type Bron Overig
Status Afgevoerd
Interne informatie Media:04. A BIR explainprocedure 1.0 voor ICCIO-1-.pdf

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

EAR Online