Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BIR 2012: verschil tussen versies

Regel 1: Regel 1:
{{Element
+
==BIR:2012 is inmiddels opgevolgd door BIR2017==
|Elementtype=Standaard
 
|ID=BIR
 
|Versie=1.0
 
|Beschrijving====BIR:2012 is inmiddels opgevolgd door BIR2017===
 
  
 
BIR:2012 mag alleen nog worden gebruikt voor bestaande informatiesystemen; voor nieuwe is toepassing van BIR2017 verplicht.
 
BIR:2012 mag alleen nog worden gebruikt voor bestaande informatiesystemen; voor nieuwe is toepassing van BIR2017 verplicht.
Regel 11: Regel 7:
 
----
 
----
  
De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst – Tactisch Normenkader (TNK) biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksdienst. Het bestaat uit een concrete set van maatregelen op organisatorisch en technisch vlak die er aan bijdragen dat bedrijfsprocessen ongestoorde doorgang vinden. Informatiebeveiliging is niet alleen zorgen voor de vertrouwelijkheid, ook de integriteit (is de informatie juist en niet, bijvoorbeeld, ongeautoriseerd veranderd?) en beschikbaarheid van informatie maakt hier onderdeel van uit. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen.
+
{{Element
 +
|Elementtype=Standaard
 +
|ID=BIR
 +
|Versie=1.0
 +
|Beschrijving=De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst – Tactisch Normenkader (TNK) biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksdienst. Het bestaat uit een concrete set van maatregelen op organisatorisch en technisch vlak die er aan bijdragen dat bedrijfsprocessen ongestoorde doorgang vinden. Informatiebeveiliging is niet alleen zorgen voor de vertrouwelijkheid, ook de integriteit (is de informatie juist en niet, bijvoorbeeld, ongeautoriseerd veranderd?) en beschikbaarheid van informatie maakt hier onderdeel van uit. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen.
 
|Toepassing=Beveiligen informatievoorziening bij en/of door Rijksorganisaties
 
|Toepassing=Beveiligen informatievoorziening bij en/of door Rijksorganisaties
 
|Toelichting=De BIR is geheel gestructureerd volgens [[NEN-ISO/IEC 27001|NEN/ISO 27001]], bijlage A en [[NEN-ISO/IEC 27002|NEN/ISO 27002]], welke standaarden door College Standaardisatie zijn opgenomen op de lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het Pas Toe of Leg Uit principe.
 
|Toelichting=De BIR is geheel gestructureerd volgens [[NEN-ISO/IEC 27001|NEN/ISO 27001]], bijlage A en [[NEN-ISO/IEC 27002|NEN/ISO 27002]], welke standaarden door College Standaardisatie zijn opgenomen op de lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het Pas Toe of Leg Uit principe.
Regel 25: Regel 25:
 
|Beheerder=BZK/DGOO
 
|Beheerder=BZK/DGOO
 
|Vastgesteld door=ICBR, d.d. 25 september 2012
 
|Vastgesteld door=ICBR, d.d. 25 september 2012
}}<!-- Page revision date: 2018-01-15T13:50:35Z -->
+
}}<!-- Page revision date: 2018-01-16T09:23:24Z -->

Versie van 17 jan 2018 04:09

BIR:2012 is inmiddels opgevolgd door BIR2017

BIR:2012 mag alleen nog worden gebruikt voor bestaande informatiesystemen; voor nieuwe is toepassing van BIR2017 verplicht.

Zie pagina BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst voor meer informatie over BIR2017.


Eigenschappen

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 jan 2018 om 04:09.