Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BIR 2012: verschil tussen versies

Regel 1: Regel 1:
 
{{Element
 
{{Element
 
|Elementtype=Standaard
 
|Elementtype=Standaard
|ID=BIR 2012
+
|ID=Baseline Informatiebeveiliging Rijk
|Beschrijving=Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst versie 2012.
+
|Versie=1.0
|Toelichting=De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO 27002 te voldoen. Het college standaardisatie heeft deze voorschriften opgenomen in de lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het comply or explain principe.
+
|Beschrijving=De nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst – Tactisch Normenkader (TNK) biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksdienst. Het bestaat uit een concrete set van maatregelen op organisatorisch en technisch vlak die er aan bijdragen dat bedrijfsprocessen ongestoorde doorgang vinden. Informatiebeveiliging is niet alleen zorgen voor de vertrouwelijkheid, ook de integriteit (is de informatie juist en niet, bijvoorbeeld, ongeautoriseerd veranderd?) en beschikbaarheid van informatie maakt hier onderdeel van uit. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen.
De BIR beschrijft de invulling van NEN/ISO27001 en 27002 voor de rijksoverheid. In de BIR zijn deze specifieke rijksnormen gemerkt met een [R]. NEN/ISO 27001 en 27002 beschrijven details voor implementatie(implementatierichtlijnen) en eisen voor de procesinrichting (o.a. het ISMS uit NEN/ISO 27001). Die documenten geven dus de details voor de toepassing, die niet in de BIR zijn beschreven en die nodig blijven voor een goede implementatie van de BIR. Het gebruik van de NEN/ISO normen 27001 en 27002 voor de BIR geschiedt met toestemming van het NNI.
+
|Toelichting=De BIR is geheel gestructureerd volgens [[NEN-ISO/IEC 27001|NEN/ISO 27001]], bijlage A en [[NEN-ISO/IEC 27002|NEN/ISO 27002]], welke standaarden door College Standaardisatie zijn opgenomen op de lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het Pas Toe of Leg Uit principe.
|Externe informatie=https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/rijksstandaarden
+
NEN/ISO 27001 en 27002 beschrijven implementatierichtlijnen en eisen voor de procesinrichting. De BIR beschrijft de invulling daarvan voor de rijksoverheid, waarbij specifieke rijksnormen worden gemerkt met een [R]. BIR is beperkt tot basisniveau en beschrijft niet alle details voor toepassing. De specificaties van de NEN/ISO normen blijven derhalve nodig als gedetailleerde aanvulling op BIR. Gebruik van de NEN/ISO normen in de BIR geschiedt met toestemming van het NNI.
 +
 
 +
Met de vaststelling van BIR is een aantal kaders vervallen, waaronder het normenkader Rijksweb, mobiele datadragers en DWR. December 2013 is de op het TNK afgestemde operationele handreiking Informatiebeveiliging beschikbaar gekomen, een operationalisering van maatregelen in de BIR. Deze wordt in samenhang met de BIR onderhouden. Naast BIR2012 zijn er [[Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)|VIR (2007)]] en [[Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI)|VIR-BI (2013)]] (VIR Bijzonder Informatie).
 +
|Externe informatie=http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/dgobr/tab_kerntaken/domeinen/informatisering_1/BIR_TNK_1_0_definitief.pdf
 
|Status=Vastgesteld
 
|Status=Vastgesteld
 
|Architectuurcomponent=Beveiliging
 
|Architectuurcomponent=Beveiliging
Regel 11: Regel 14:
 
|Informatiseringsdomein=I-domein totaal, Overig
 
|Informatiseringsdomein=I-domein totaal, Overig
 
|Beheerder=BZK/DGOBR
 
|Beheerder=BZK/DGOBR
|Vastgesteld door=ICCIO
+
|Vastgesteld door=ICBR, d.d. 25 september 2012
 
|Paginanaam=BIR 2012
 
|Paginanaam=BIR 2012
 
}}
 
}}
http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/bzk_1/organisatie_21/bzk_2/dienstconcernstafenbedrijfsvoeringdcb/dcbbreed/chiefinformationofficercio/bestanden_3583/BIR_TNK_10_definitief.pdf
 

Versie van 20 sep 2014 04:07


Eigenschappen

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 sep 2014 om 04:07.