Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Atlas van de Enterprise Architectuur Rijksdienst

Versie door Jvanderheiden (overleg | bijdragen) op 4 jun 2020 om 10:04
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Wat biedt de iAtlas in samenhang met de EAR?

de figuur geeft weer dat de iAtlas een view is voor bestuurders op de EAR. De figuur toont de EAR, de iAtlas en een mannetje dat vanuit de iAtlas met een verrekijker naar de EAR kijkt.
iAtlas: view voor bestuurders

De iAtlas ondersteunt bestuurders bij beslissingen over ICT-voorzieningen. De atlas geeft als een strategisch kompas, bestuurders inzicht en overzicht over het landschap van informatievoorziening. De atlas verbindt de organisatie en dienstverlening (de business) van het Rijk aan de informatievoorziening. Dit communicatie-instrument maakt de complexe samenhang overzichtelijker en wil daarmee een instrument zijn, voor het sturen op een zo goed mogelijke bijdrage van de informatievoorziening (en technologie) aan de doelstellingen van het Rijk.

Op 26 juni 2013 is de iAtlas gepresenteerd aan de leden van de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers (ICCIO*), als de bestuurlijke weergave van de Enterprise Architectuur Rijksdienst.

Concreet omvat de atlas het volgende (zie ook menu):

Klik hier voor de iAtlas in klikbaar PDF-formaat

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Informatiestrategie Rijk

De informatievoorziening van de Rijksdienst is de afgelopen periode ontwikkeld volgens de lijnen die zijn uitgezet in de Vernieuwing Rijksdienst, de Compacte Rijksdienst en de De I-strategie. En die lijn wordt de komende periode (binnen het kader van de Hervormingsagenda van dit kabinet) voortgezet:

  • Betere informatievoorziening richting burgers en bedrijven.
  • Centralisering en hergebruik van generieke voorzieningen.
  • Vergroting van flexibiliteit en wendbaarheid om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.
  • Betere ondersteuning van het werk medewerker van de Rijksdienst.

Baten voor bestuurder

Voor bestuurders en managers wordt het samenhangend besturen van inhoudelijke aspecten van de EAR beter mogelijk. De EAR levert instrumenten, waarmee de concerngedachte en de visie ‘sturen op samenhang’ geadopteerd en uitgedragen kan worden. Het biedt bestuurders de mogelijkheid elkaars standpunten te begrijpen en er over in dialoog te gaan.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jun 2020 om 10:04.