Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 24 jun 2019 om 15:07 (Installed/upgraded by SmartCore)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Principe.png
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
  • de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
  • en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

Eigenschappen

IDAtlas06
StellingBij de organisatie-­inrichting redeneren we vanuit het ene concern Rijk. Belangrijke organisatiefuncties en ­voorzieningen dienen binnen het rijk aanwezig te zijn, maar niet noodzakelijkerwijs binnen elk departement.
Toelichting rationaleMet de concerngedachte streeft de Rijksdienst naar maximalisering van haar efficiency. Daarmee maakt ze capaciteit (geld, mensen en middelen) vrij die ingezet kan worden op verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van haar primaire dienstverlening. Het Rijk als concern impliceert daarom een zo hoog mogelijke eenheid (uniformiteit) in de wijze waarop de taken (diensten) van de rijksorganisaties worden bestuurd en georganiseerd naar mensen en middelen. Een rijksorganisatie onderscheid zich door de unieke expertise die ze heeft met betrekking tot een deel van het takenpakket van de Rijksdienst. Als het gaat om zaken als organisatiestructuur, gebruik van voorzieningen, ondersteuning van primaire bedrijfsfuncties, etc. hanteert de Rijksdienst een uniforme architectuur.
Toelichting implicaties
  • Het Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst vormt als onderdeel van de Enterprise Architectuur Rijksdienst een belangrijke basis waarlangs rijksorganisaties hun organisatie inrichten. Door uit te gaan van deze uniforme basis, wordt invulling gegeven aan de concerngedachte van de Rijksdienst.
AtlasJa
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/26
Versiebeheer150526 - Rationale en implicaties van principe EAR01 zijn geïntegreerd in deze afspraak. EAR01 komt daarmee te vervallen. 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern RijkGeabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.