Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Wet openbaarheid van bestuur

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDWob - Wet openbaarheid van bestuur
BeschrijvingDe openbaarheid van overheidsinformatie is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob geeft iedereen het recht om bij een overheidsorgaan informatie op te vragen. Het verstrekken van informatie kan op grond van de Wob ook geweigerd worden. In de Wob zijn namelijk enkele uitzonderingsgronden opgenomen.
ToelichtingMinisteries zijn verplicht een uitvoeringsregeling op te stellen over de openbaarheid van de informatie die zij beheren. De Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur bevatten procedurele voorschriften voor het opstellen van deze uitvoeringsregelingen. Daarnaast is in de aanwijzingen een modelregeling opgenomen.
ContactpersoonMinisterie van Algemene Zaken
Publicatiedatum1991/12/31
Type BronOverig
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatiehttp://wetten.overheid.nl/BWBR0005252
InformatiseringsdomeinI-domein totaal

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

“Nee” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “Nietpubliceren” (In bewerking, Niet publiceren).

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.