Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Wet openbaarheid van bestuur

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Wob - Wet openbaarheid van bestuur
Beschrijving

De openbaarheid van overheidsinformatie is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob geeft iedereen het recht om bij een overheidsorgaan informatie op te vragen.

Het verstrekken van informatie kan op grond van de Wob ook geweigerd worden. In de Wob zijn namelijk enkele uitzonderingsgronden opgenomen.
Toelichting Ministeries zijn verplicht een uitvoeringsregeling op te stellen over de openbaarheid van de informatie die zij beheren. De Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur bevatten procedurele voorschriften voor het opstellen van deze uitvoeringsregelingen. Daarnaast is in de aanwijzingen een modelregeling opgenomen.
Contactpersoon Ministerie van Algemene Zaken
Publicatiedatum 1991-12-31
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Wet openbaarheid van bestuur legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online