Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Webv - Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
Beschrijving De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer regelt het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Met elektronisch verkeer is bedoeld de communicatie per fax, e-mail, website, intra- en internet, en ook sms.
Toelichting

De wet is onderdeel van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 2.3).

De wet elektronisch bestuurlijk verkeer heeft een nauwe relatie met de Archiefwet. De elektronische berichten die over en weer tussen burger en overheid gaan, moeten ook betrouwbaar en vertrouwelijk opgeslagen en bewaard worden. Hiervoor geeft de Wet elektronische bestuurlijk verkeer geen regels, dit is immers het terrein dat de Archiefwet bestrijkt. De wetgever ziet de Archiefwet dan ook als de logische tegenhanger van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer.
Publicatiedatum 2004-04-29
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2004/04/29/wet-elektronisch-bestuurlijk-verkeer-stb-2004-214.html
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Wet elektronisch bestuurlijk verkeer legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online