Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Verantwoording dienstlevering mogelijk (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraaknora:Verantwoording dienstlevering mogelijk
TypeAfgeleid principe
StellingDe wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord
Versie2016-06-15 13:26:29
Beschrijving
Toelichting rationaleDienstverleners moeten individuele leveringen van diensten kunnen verantwoorden, naar aanleiding van bijvoorbeeld klachten van afnemers, accountantscontroles en gerechtelijke procedures. Met het oog op informatiebeveiliging moet het mogelijk zijn om vast te stellen wie welke handelingen heeft verricht op een ICT-voorziening, of welke fouten zijn opgetreden. Om dit mogelijk te maken, moeten de voor verantwoording relevante informatieobjecten worden vastgelegd. De waarde (en definitie van die waarde) van deze informatie-objecten moeten op een bepaald moment in de tijd gereconstrueerd kunnen worden.
RealiseertTransparant (NORA)
Realisaties
Toelichting implicatiesPer dienst is bepaald:
  • de informatie-objecten die van belang zijn voor hergebruik, controle en verantwoording van de dienst
  • de eisen die aan deze informatie-objecten worden gesteld, (bv. t.a.v. inhoud, structuur, verschijningsvorm (en in bepaalde gevallen ook het gedrag)
  • het moment, de wijze van archiveren en de termijn waarop deze informatieobjecten moeten worden bewaard.
  • de vragen die de audittrail moet beantwoorden.
  • de beheeractiviteiten op de informatie-objecten zijn uitgevoerd
  • met welke besturings- of toepassingsprogrammatuur zij worden beheerd
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProducten en Diensten
IDAP30
ToepassingsgebiedGeneriek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 aug 2016 om 04:08.