Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

TOCO

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDTaken en organisatie centrale overheid
Beschrijvingregistreren Taken en Organisatie Centrale Overheid
ArchitectuurcomponentApplicaties
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinGegevensdiensten
Intern - ExternIntern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online