Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Strategisch leveranciersmanagement

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving

Strategisch leveranciersmanagement betreft:

  • Optimaal positioneren van de rijksoverheid ten opzichte van de bestaande en toekomstige ICT leveranciers.
  • Zoveel mogelijk bundelen van de inkoopkracht en onderhandelkracht van de rijksoverheid.
  • Voorwaarden scheppen om kostenbesparingen op ICT-uitgaven te stimuleren.
  • Stimuleren van betere uitnutting van contracten op tactisch niveau als input voor het strategisch leveranciersmanagement.
  • Gecoördineerde benadering van de strategische ICT-leveranciers van de rijksoverheid en het bevorderen van strategische en tactische samenwerking.
Bron Afgeleid van ICIA jaarplan 2014 (beschikbaar gesteld op Rijksweb)
Externe informatie http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/dgobr/tab_kerntaken/domeinen/inkoop_6/Jaarplan_2014.docx
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Strategisch leveranciersmanagement Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Categoriemanagement Is gerelateerd aan Strategisch leveranciersmanagement
Sourcing Is gerelateerd aan Strategisch leveranciersmanagement
EAR Online