Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Stelselcatalogus

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Stelselcatalogus
Beschrijving De Stelselcatalogus is een online catalogus (voorziening) die de structuur van het Stelsel van Basisregistraties en de definities van soorten objecten, gegevens en berichten hierin beschrijft. De informatie in de Stelselcatalogus kan als hulpmiddel fungeren bij de doorvertaling van het gebruik van (gegevens uit) de basisregistraties naar de interne werkprocessen van afnemende organisaties.
Externe informatie https://www.logius.nl/diensten/stelselcatalogus/
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Type functionaris allen
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Stelselcatalogus Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online