Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Sjabloon:Elementtypecategorie

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.


Releasenotes

Versie: v2.00

  • [CHG][BCY] Het aanmaken van een nieuw element via de button is gewijzigd. Nu moet eerst de naam van de nieuwe pagina ingevuld worden.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 feb 2021 om 16:17.