Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Single Sign On

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Single Sign On
Beschrijving Het automatisch inloggen en hiermee ontsluiten van applicaties op basis van de door de gebruiker ingevoerde aanmelding op de Werkplek.
Interne informatie Media:PDC Generieke ICT-diensten 2015 1.0 Verzorgingsgebied TBGI.pdf
Externe informatie https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/tbgi/_layouts/15/viewlsts.aspx?basetype=1
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online