Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Samenwerkende catalogi

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Samenwerkende Catalogi
Beschrijving

Samenwerkende catalogi is een voorziening die gebruikt kan worden als er overheidsinformatie nodig is, maar niet duidelijk is bij welke overheidsorganisatie men hiervoor moet zijn. Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van lokale, regionale en landelijke overheidsorganisaties.

Samenwerkende Catalogi is een standaard voor het publiceren en uitwisselen van metadata over producten- en diensten, zoals het aanvragen van een vergunning of het aanvragen van een reisdocument.

Voor elke product- of dienstenbeschrijving die deelnemers op hun eigen website publiceren wordt metadata gemaakt die wordt aangeboden aan en opgenomen in de collectie van Samenwerkende Catalogi. Deze collectie van metadata over producten en diensten van alle deelnemers is vervolgens doorzoekbaar via de zoekdienst van Logius.
Externe informatie https://www.logius.nl/diensten/samenwerkende-catalogi/
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Samenwerkende catalogi Realiseert principe
Samenwerkende catalogi Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online