Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

SKOS

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

IDSKOS
BeschrijvingSKOS is een standaard voor machinaal interpreteerbare publicatie van gegevensbestanden in de vorm van begrippenlijsten, digitale woordenboeken en taxonomieën. SKOS zorgt ervoor dat deze kennisrepresentaties via het internet aan elkaar kunnen worden gekoppeld en maakt het zo mogelijk gegevensbestanden makkelijker als open data te kunnen hergebruiken.
ToelichtingGebruik de standaard voor de implementatie van systemen gericht op het publiek beschikbaar stellen via het web, van waardelijsten, thesauri, taxonomieën en andere systemen voor kennisrepresentatie.
Externe informatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/skos
Soort standaardPTLU standaard
StatusVastgesteld
ArchitectuurcomponentSemantiek
WerkingsgebiedOverheidsbreed
WG BijzonderNVT
InformatiseringsdomeinConnectdiensten

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:12.