Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

SKOS

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID SKOS
Beschrijving SKOS is een standaard voor machinaal interpreteerbare publicatie van gegevensbestanden in de vorm van begrippenlijsten, digitale woordenboeken en taxonomieën. SKOS zorgt ervoor dat deze kennisrepresentaties via het internet aan elkaar kunnen worden gekoppeld en maakt het zo mogelijk gegevensbestanden makkelijker als open data te kunnen hergebruiken.
Toelichting Gebruik de standaard voor de implementatie van systemen gericht op het publiek beschikbaar stellen via het web, van waardelijsten, thesauri, taxonomieën en andere systemen voor kennisrepresentatie.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/skos
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Semantiek
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Connectdiensten


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online