Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

SIKB0102

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID SIKB0102
Beschrijving Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen. Door de SIKB0102-uitwisselingsstandaard zijn archeologische onderzoeksgegevens voor iedereen online beschikbaar.
Toelichting De standaard is verplicht bij implementatie van een systeem of dienst voor uitwisseling van archeologische informatie, verzameld tijdens het uitvoeren van archeologisch onderzoek en/of bij een archeologische vondst.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/sikb0102
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder Archeologisch domein
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online