Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

SIKB0101

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID SIKB0101
Beschrijving SIKB0101 is een standaard voor uitwisseling van milieuhygiënische data binnen het bodembeheer. Het gaat daarbij om vaststellen of voorkomen van schadelijke gevolgen voor volksgezondheid en milieu t.g.v. bodemvervuiling.
Toelichting De standaard is verplicht bij implementatie van een systeem of dienst waarmee kwaliteitsgegevens over de bodemgesteldheid uitgewisseld worden.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/sikb0101
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder Milieudomein
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online