Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

SIKB0101

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

IDSIKB0101
BeschrijvingSIKB0101 is een standaard voor uitwisseling van milieuhygiënische data binnen het bodembeheer. Het gaat daarbij om vaststellen of voorkomen van schadelijke gevolgen voor volksgezondheid en milieu t.g.v. bodemvervuiling.
ToelichtingDe standaard is verplicht bij implementatie van een systeem of dienst waarmee kwaliteitsgegevens over de bodemgesteldheid uitgewisseld worden.
Externe informatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/sikb0101
Soort standaardPTLU standaard
StatusVastgesteld
ArchitectuurcomponentUitwisseling
WerkingsgebiedOverheidsbreed
WG BijzonderMilieudomein
InformatiseringsdomeinConnectdiensten
BeheerderSIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
Vastgesteld doorCollege Standaardisatie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:12.