Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Richtlijn metagegevens overheid: Toelichting

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDRichtlijn metagegevens overheid: Toelichting
BeschrijvingDe Richtlijn is het kader (het ‘metagegevensschema’) voor alle systemen waarin of waarmee overheidsinformatie wordt beheerd. Dit document behoort bij Richtlijn metagegevens.
Publicatiedatum2009/07/15
Type BronAfspraak
StatusAfgevoerd
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)[1]
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten, Gegevensdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met Richtlijn metagegevens overheid.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.