Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Register Open Data (Data Overheid.nl)

"Diensten, Gegevensopslag" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsfuncties, Diensten, Bedrijfsprocessen, Functionaliteit, Semantiek, Uitwisseling, Applicaties, Gegevensopslag, Netwerk, Beveiliging, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurcomponent".
 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Register Open Data
Beschrijving In het Register Open Data staan verwijzingen naar vrij beschikbare datasets (open data) van de Nederlandse overheid. De data zelf wordt opgeslagen bij de deelnemende organisaties. In het register staan ook alle datasets vanuit het Nationaal Georegister die in het publiek domein beschikbaar zijn of een Creative Commons Zero licentie hebben.
Externe informatie https://data.overheid.nl/data, http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/d/digitale-informatiediensten
Architectuurcomponent Diensten, Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Register Open Data (Data Overheid.nl) Realiseert principe

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online