Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Toepassing op DWR

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID DWR - toepassing van tactische regie op DWR
Beschrijving In dit document wordt de concrete invulling van tactische regie op de DWRdiensten beschreven. Deze invulling is tot stand gekomen in een samenwerking tussen DWR, de subcommissie Regie en Sourcing en de departementen. Dit zijn de generieke ICT-diensten die door het DWR-programma zijn opgeleverd:
  1. DWR-Infra
  2. Rijksportaal
  3. Samenwerkfunctionaliteit
  4. DWR-Client
Op basis van dit document kan gestart worden met de tactische regie op de DWRdiensten en kan de operationele dienstverlening tussen vraag en aanbod worden ingevuld.
Toelichting Op basis van dit document kan gestart worden met de tactische regie op de DWRdiensten en kan de operationele dienstverlening tussen vraag en aanbod worden ingevuld. De tactische regie op de verschillende diensten van DWR kunnen worden gebundeld in één TBGI.
Publicatiedatum 2010/09/14
Organisatie DGOBR
Type Bron Beleidskader
Status Afgevoerd
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Toepassing tactische regie op DWR
Informatiseringsdomein I-domein totaal

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel.

EAR Online