Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Toepassing op DWR

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDDWR - toepassing van tactische regie op DWR
BeschrijvingIn dit document wordt de concrete invulling van tactische regie op de DWRdiensten beschreven. Deze invulling is tot stand gekomen in een samenwerking tussen DWR, de subcommissie Regie en Sourcing en de departementen. Dit zijn de generieke ICT-diensten die door het DWR-programma zijn opgeleverd:
  1. DWR-Infra
  2. Rijksportaal
  3. Samenwerkfunctionaliteit
  4. DWR-Client
Op basis van dit document kan gestart worden met de tactische regie op de DWRdiensten en kan de operationele dienstverlening tussen vraag en aanbod worden ingevuld.
ToelichtingOp basis van dit document kan gestart worden met de tactische regie op de DWRdiensten en kan de operationele dienstverlening tussen vraag en aanbod worden ingevuld. De tactische regie op de verschillende diensten van DWR kunnen worden gebundeld in één TBGI.
Publicatiedatum2010/09/14
OrganisatieDGOBR
Type BronBeleidskader
StatusAfgevoerd
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t) Document Toepassing tactische regie op DWR
InformatiseringsdomeinI-domein totaal

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.