Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Regeerakkoord Rutte II

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Regeerakkoord Rutte II
Beschrijving Regeerakkoord Rutte II
Publicatiedatum 2012-10-29
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Regeerakkoord Rutte II
Informatiseringsdomein Overig


Elementrelaties

Regeerakkoord Rutte II legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online