Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Position paper RAS

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDRijks Application Store (RAS) position paper
BeschrijvingDe Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de “I-infrastructuur voor de rijksambtenaar”, zoals beschreven is in de I-Strategie. Om de toekomstige RAS als generieke dienst in de vorm van een doelarchitectuur te kunnen beschrijven is het van belang dat er een eenduidig en duidelijk uitgangspunt bestaat. In voorliggend document wordt dit uitgangspunt beschreven. De beschrijving van de uitgangspunten zijn gebaseerd op: De I-Strategie, de bestaande doelarchitecturen voor DWR en de GRC en de activiteiten vanuit het ICCIO* en de Supplyboard. (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)
Publicatiedatum2013/06/27
Type BronBeleidskader
StatusAfgevoerd
VertrouwelijkNee
Interne informatiemedia:140501 Position Paper RAS - Definitief.pdf
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met Rijks Application Store (RAS).

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:10.