Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Perspectief afnemer (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Perspectief afnemer
Type Afgeleid principe
Stelling De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer
Versie 2016-06-15 13:21:38
Beschrijving
Toelichting rationale Afnemers zullen meer en gemakkelijker gebruik maken van diensten, wanneer de opzet en vorm rekening houden met hun vaardigheden, voorkeuren en gedragingen. Dit is met name van belang bij de vormgeving van de contactfuncties van de overheid zoals formulieren, buitendiensten, websites en klantcontactcentra. Het perspectief van met name burgers en bedrijven wordt sterk bepaald door hun ervaringen met particuliere dienstverlening. Men neemt immers over het algemeen veel particuliere- en weinig overheidsdiensten af. Effectieve overheidsdienstverlening neemt daarom goede voorbeelden van dienstverlening binnen én buiten de overheid als benchmark.
Realiseert Toegankelijk (NORA),Standaard (Basisprincipe) (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties De dienstverlener:
  • de vaardigheden, voorkeuren en het (zoek)gedrag van de afnemer en doelgroep zijn vastgesteld
  • geeft op basis hiervan de dienst vorm en past deze zo nodig aan
  • heeft bepaald welke (aspecten van) diensten binnen de overheid of daar buiten gelden als benchmark
  • zoekt zo nodig naar samenwerking over de keten heen
Cluster Vraaggerichtheid naar een hoger plan
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Producten en Diensten
ID AP19
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online