Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Organisatorische interoperabiliteit

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het vermogen van organisaties om processen en systemen in te richten om gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen.
Bron Interoperabiliteits agenda. Bureau Forum Standaardisatie.
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Organisatorische interoperabiliteit Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online