Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Organisatie specifiek informatiserings domein

 
Begrip.png

Eigenschappen

Beschrijving Dit domein omvat informatievoorziening die specifiek is voor een bepaalde organisatie.
Bron Zie EAR: Inleiding Informatiseringsdomeinen Rijksdienst
Status Afgevoerd
Versiebeheer 170301 - Afgevoerd omdat de definitie is geïntegreerd in de definitie van Informatiseringsdomein.
Gebruik hoofdletters Nee

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online