Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Open standaard

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving

Een standaard (de facto of de jure) die voldoet aan de volgende eisen:

  1. de standaarden worden op basis van een open beslissingsprocedure (consensus of OSSOSmeerderheidsbeslissing, etc.) vastgesteld;
  2. het beheer van de standaard ligt bij een not-for-profit organisatie die een volledig vrij toetredingsbeleid kent;
  3. de standaarden zijn gepubliceerd;
  4. de kosten voor het gebruik van de standaard zijn laag en vormen geen drempel voor toegang tot de standaard. Een eventueel aanwezig intellectueel eigendom dat aan een open standaard ten grondslag ligt, wordt royalty-free ter beschikking gesteld en er zijn geen beperkende voorwaarden omtrent het hergebruik van een standaard.
Bron EIF 2.0 (European Interoperability Framework)
Externe informatie http://ec.europa.eu/isa/, https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/description
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

The European Interoperability Framework, is een deel-werkplan van het ISA programma(Interoperability Solutions for pan european Administrations) van de Europeese comissie. Het ISA deelprogramma dat specifiek open standaarden tot doel heeft is het OSOR: Open Standards and open Source Observatory.

EAR Online