Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Ontkoppelen met diensten (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Ontkoppelen met diensten
Type Afgeleid principe
Stelling De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
Versie 2016-06-15 13:13:44
Beschrijving
Toelichting rationale Interne processtappen in het dienstverleningsproces kunnen ook voor afnemers grote meerwaarde hebben. Het 'open stellen' van deze processtappen voor gebruik door afnemers, of juist de uitbesteding aan andere dienstverleners, is van groot belang voor het vermogen om samen te werken en de interoperabiliteit. De dienstverlener kan daartoe de processtappen als diensten ontkoppelen en positioneren.

Toepassing van dit principe draagt bij aan het rendement van de dienstverlening door méér diensten aan afnemers aan te kunnen bieden. Ook bevordert het uitbesteding en daarmee een concentratie op kerntaken. Dit alles maakt de organisatie doelmatiger en doeltreffender.

Het aanbieden van voorheen op eigen processen toegesneden diensten aan externe afnemers, is een logische keuze wanneer de dienst goed aansluit bij de wettelijke taak en expertise van de organisatie. Het herbruikbaar maken van het werk van overheidsorganisaties buiten de oorspronkelijke context, is echter een grote uitdaging. Het vraagt van organisaties dat zij de door hen geleverde meerwaarde beschouwen binnen het grotere geheel van de overheid en de interne- en procesgerichtheid loslaten.
Realiseert Noodzakelijk (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • De dienstverlener heeft afgewogen welke ondersteunende processtappen, handelingen en informatie-objecten uit het dienstverleningsproces meerwaarde hebben voor andere organisaties
  • Deze handelingen en objecten zijn beschreven en ontsloten als afzonderlijke en herbruikbare diensten
  • De resulterende diensten zijn zó beschreven dat de resultaten en voorwaarden ook in een andere context begrepen kunnen worden
  • De diensten zijn gepubliceerd in een landelijk serviceregister of dienstencatalogus.
Cluster Dienstenaanbod
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Processen
ID AP02
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online