Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Ondersteunende bedrijfsvoering

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen gericht op het realiseren van taken en doelen van een ministerie.
Bron

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32360-2.html

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360, nr. 2, pagina 25
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online