Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Normenkader Rijkspas

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDNormenkader Rijkspas 8
Beschrijving kortKaders voor uniforme en effectieve toegangscontrole bij de Rijksoverheid m.b.v. de Rijkspas.
BeschrijvingDoelstelling van de Rijkspas is het ontwikkelen en realiseren van een samenhangend concept voor een uniforme, veilige, flexibele, efficiënt en effectief geregelde toegangs-controle bij de Rijksoverheid. Het concept bestaat uit interdepartementale afspraken over technologie en processen in het kader van de toegangscontrole. De Rijkspas fungeert primair als toegangspas (identificatie- en authenticatiemiddel). Naast fysieke toegangscontrole (toegang tot gebouwen/locaties) is de Rijkspas ook geschikt als middel voor “logische” toegangscontrole (toegang tot ICT-netwerken) en andere toepassingen, zoals “follow me” printen en het beveiligen en elektronisch ondertekenen van documenten en e-mailberichten. Dit maakt de Rijkspas een multifunctionele smartcard.

De normenkaders voor Rijkspas betreffen o.a. de volgende componenten:

  • Card- en chiptechnologie;
  • (ICT-)infrastructuur voor toegangscontrole en cardmanagement;
  • Processen voor uitgifte, beheer en inname van toegangspassen en (inter)departementale toegangsrechten.


De normenkaders bevatten de noodzakelijke afspraken over uitgangspunten, processen, systemen, ontwerpen, specificaties etc. die nodig zijn voor een succesvolle implementatie en borging.
Publicatiedatum2016/04/13
Type BronBeleidskader
StatusVastgesteld
VertrouwelijkJa
Externe informatie (t)Documentatie Normenkader Rijkspas (via Rijksportaal)
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online