Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Landelijke voorziening WOZ

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDLandelijke voorziening WOZ
BeschrijvingLandelijke voorziening zoals die bij het Kadaster gerealiseerd is voor de ontsluiting van de basisregistratie WOZ
Externe informatiehttp://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
ArchitectuurcomponentDiensten, Gegevensopslag
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinGegevensdiensten
Intern - ExternExtern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Landelijke voorziening WOZRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.