Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Landelijke voorziening WOZ

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Landelijke voorziening WOZ
Beschrijving Landelijke voorziening zoals die bij het Kadaster gerealiseerd is voor de ontsluiting van de basisregistratie WOZ
Externe informatie http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties.htm
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Landelijke voorziening WOZ Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online