Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond

"Uitwisseling, Gegevensopslag" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsfuncties, Diensten, Bedrijfsprocessen, Functionaliteit, Semantiek, Uitwisseling, Applicaties, Gegevensopslag, Netwerk, Beveiliging, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurcomponent".
 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond
Beschrijving Zoals meerdere basisregistraties, zal op termijn de BRO ontsloten kunnen worden via een landelijke voorziening. Die is er momenteel (juni 2015) nog niet en het loket DINO en BIS Nederland dienen als voorloper.
Toelichting Planning voor de wetgeving en invoering van de (LV) BRO:
  • Datum inwerkingtreding staat vooralsnog op 1 januari 2017 voor een eerste tranche van registratieobjecten, waaronder Geotechnisch sondeeronderzoek, Booronderzoek, Grondwatersamenstellingsonderzoek, Grondwatermonitoringput en Mijnbouwwetvergunning.
  • De planning van de BRO voor de eerste tranche is nu op hoofdlijnen als volgt:
    • In mei 2015 zijn de Kamervragen beantwoord en opgestuurd naar de Tweede Kamer. Deze zullen behandeld worden tijdens een plenair debat dat gepland staat voor augustus 2015
    • 2015 Transitiefase;
    • 2016 Implementatie bij gebruikers;
    • 2017 Beheerfase.
Externe informatie http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/1489, https://bro.pleio.nl
Architectuurcomponent Uitwisseling, Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond Realiseert principe

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online