Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDLandelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond
BeschrijvingZoals meerdere basisregistraties, zal op termijn de BRO ontsloten kunnen worden via een landelijke voorziening. Die is er momenteel (juni 2015) nog niet en het loket DINO en BIS Nederland dienen als voorloper.
ToelichtingPlanning voor de wetgeving en invoering van de (LV) BRO:
  • Datum inwerkingtreding staat vooralsnog op 1 januari 2017 voor een eerste tranche van registratieobjecten, waaronder Geotechnisch sondeeronderzoek, Booronderzoek, Grondwatersamenstellingsonderzoek, Grondwatermonitoringput en Mijnbouwwetvergunning.
  • De planning van de BRO voor de eerste tranche is nu op hoofdlijnen als volgt:
    • In mei 2015 zijn de Kamervragen beantwoord en opgestuurd naar de Tweede Kamer. Deze zullen behandeld worden tijdens een plenair debat dat gepland staat voor augustus 2015
    • 2015 Transitiefase;
    • 2016 Implementatie bij gebruikers;
    • 2017 Beheerfase.
Externe informatiehttp://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/1489, https://bro.pleio.nl
ArchitectuurcomponentUitwisseling, Gegevensopslag
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinGegevensdiensten
Intern - ExternExtern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Landelijke voorziening Basisregistratie OndergrondRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.