Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Kwaliteitsraamwerk I(v)functie

(Doorverwezen vanaf Kwaliteitsraamwerk I(v)functie deel 1)
 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDKwaliteitsraamwerk I(v)functie
Beschrijving kortRaamwerk gericht op competenties en kwaliteit van Iv-personeel bij het Rijk.
BeschrijvingHet Rijk is de grootste ICT werkgever van Nederland. Daarnaast worden er nog veel specialisten extern ingehuurd. Het Rijk wil de mate van externe inhuur echter verminderen en professionalisering (en het lerend vermogen) van de eigen medewerkers verhogen.

Het Kwaliteitsraamwerk I(v) is de standaard om zowel verwerving, opleiding, organisatie en het loongebouw van het interne personeel binnen het Rijk te uniformeren. Hierin is eenduidig - in één taal - vastgelegd welke Iv-rollen de Rijksoverheid onderkent in relatie tot het FunctieGebouw Rijk (FGR). Voor ongeveer 50 Iv-rollen is in een kwaliteitenprofiel vastgelegd welke competenties en opleidingen voor die rol van belang zijn.

De vereiste kennis en competenties die in de kwaliteitenprofielen zijn vastgelegd, hebben betrekking op alle functietypen en -niveaus: vraagstuurders (opdrachtgevers, eigenaren) regisseurs (strategen, architecten, portfoliomanagers), ICT-dienstverleners, tactisch en strategisch beheerders en project- en programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor projecten met een grote ICT-component. Het Kwaliteitsraamwerk I(v) biedt inzicht in en samenhang tussen die verschillende Iv-rollen in de kwaliteitenprofielen. Inhoudelijk sluit dit kwaliteitsraamwerk aan op het Europees e-Competence Framework (e-CF, EU-programma e-Skills) waardoor eenduidigheid binnen Nederland en Europa bevorderd wordt. Behalve dat dit de arbeidsmarktpositie van rijksambtenaren in de Iv-rollen versterkt en transparant maakt, bevordert dit ook de mobiliteit op Europees niveau.

Toepassing van het kwaliteitsraamwerk maakt het mogelijk om op basis van één gemeenschappelijke taal betrouwbare managementinformatie te verkrijgen op het niveau van de kwaliteitenprofielen uit de verschillende systemen voor eigen personeel, externe inhuur, opleidingen en werving en selectie. De kwaliteitenprofielen zijn een referent voor de benamingen van eigen personeel, door koppeling van de voornaamste Iv-rol aan de organisatie-eigen roepnamen. Inzicht in de verdeling van Iv-rollen over de rijksonderdelen biedt mogelijkheden voor rijksbrede mobiliteit op basis van herkenbare leer- en loopbaanlijnen.

Aanduiding van de Iv-rollen bij het inhuren van externe specialisten biedt inzichten in de duur van de gemiddelde inzet van externen per Iv-rol en in de mogelijkheden tot beperking van inhuur en het voorkomen van (te) hoge tarieven. Door de leveranciers te verplichten eenmaal per halfjaar per kwaliteitenprofiel te laten rapporteren over de spend en de inzet/duur, biedt dit inzicht aanzienlijke besparingsmogelijkheden. Het toepassen van het kwaliteitsraamwerk voor het eigen personeel en ingehuurd personeel op het niveau van de Iv-rollen in de kwaliteitenprofielen maakt ook inzichtelijk waar per organisatie en rijksbreed specifieke sourcingsvragen liggen.
Publicatiedatum2013/08/23
OrganisatieICCIO (ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)
Type BronBeleidskader
StatusVastgesteld
VertrouwelijkJa
Externe informatie (t)
InformatiseringsdomeinNee

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jan 2022 om 12:47.