Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Kwaliteitscriteria

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Criteria aan de hand waarvan de kwaliteit van de dienstverlening en van het dienstverleningsproces kunnen worden gemeten en waardoor als gevolg van het beschikbaar komen van meetresultaten de processen van de organisatie stuurbaar worden.
Bron NORA 3.0
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online