Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

ICT Gebouwbeheer

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDICT gebouwenbeheer
BeschrijvingKernfunctionaliteit. Facilitaire en Huisvestingdiensten
ArchitectuurcomponentDiensten, Applicaties
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Intern - ExternIntern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ICT GebouwbeheerOndersteunt bedrijfsfunctie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.