Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

I(nformatisering) -Landschap/Basis-kaart

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving De Basiskaart ( Informatisering Rijksdienst) bestaat uit lagen waaruit de informatievoorziening van het Rijk is opgebouwd. Deze lagen bestaan uit diensten, informatie, functionaliteit, voorzieningen en afspraken. Gezamenlijk gebruik of wel hergebruik staat daarbij centraal. Oogmerk is om overlap binnen de Rijksdienst terug te dringen. Dat lever besparingen bij ontwikkeling, onderhoud en beheer.
Bron i-Atlas, vs 4-11-12
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
I(nformatisering) -Landschap/Basis-kaart Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online